Leadjet Science and Technology Co., Ltd
Select language: Czech
Volejte: +49 157 723-17-637

Vybrat zařízení

Výběr zařízení pro značení je zodpovědný krok. To je způsobeno tím, že značkovač musí zajistit bezporuchový provoz celé výrobní linky, vysokou kvalitu značení, které se umisťuje na výrobky, aplikace by měla brát v úvahu všechny podmínky realizace a použití výrobků v budoucnu.

Proto společnost Leadjet Science and technology co., Ltd nabízí následující kroky k výběru značkovacícho zařízení:

  • Výpočet nákladů na provoz 
  • Značení zkušební šarže vzorků výrobků 
  • Výjezd k zákazníkovi s předváděcím vybavením 
  • Zkušební doba provozu 
  • Projekty na vytvoření značících celků společně s ostatními okolními zařízeními (zařízení pro vážení, balicí linky, systémy etiketování)